Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Regulamin

Zapewniamy Ci pełne bezpieczeństwo:
 

    sprawdzone płatności on-line
    zakupy bez zakładania konta
    sprzedawca z allegro z dużym doświadczeniem
    ochrona danych osobowych na wysokim poziomie

 REGULAMIN

 

§ 1

Wstęp

    Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.aldrux.pl
    Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
        ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926);
        ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 z późn. zm.);
        ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176);
        ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

Regulacje prawne dotyczące produktu spersonalizowanego art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz, 271 z późn. zm.)  Zgodnie z tym artykułem Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu towaru w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w założonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osob.

§ 2

Słownik

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia otrzymują następujące definicje
    Sprzedawca – Leszek Tatarczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FotoMaximum.pl Leszek Tatarczuk z siedzibą w Oświęcimiu ul. Solskiego 8ący nr NIP: 549-116-87-91, REGON: 120487182, będący właścicielem Sklepu;
    Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.alldrux.pl za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
    Kupujący – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolności prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;
    Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niewiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
    Towar – rzeczy ruchome znajdujące się w asortymencie Sklepu, w szczególności koszulki; wszystkie Towary są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych;
    Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna – sprzedaży Towaru, dokonana za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy;
    Koszyk – elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego Kupujący składa Zamówienie;
    Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu Danych, w celu utworzenia Konta;
    Dane – dane Kupującego, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
    Konto – indywidualne Konto Kupującego, umożliwiające mu m.in. dokonywanie zakupu Towarów;
    Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w jego opisie, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT;
Cena nie zawiera kosztów dostawy;
    Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Kupujący;
    Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.


§ 3

Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

    Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
    Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.
    Zawartość Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.


§ 4

Zamówienie

    Zakupienie Towaru w Sklepie może odbywać się:
        za pośrednictwem zarejestrowanego Konta,
        poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji,
        mailowo pod adresem elektronicznym: koszulki@aldrux.pl
    Procedura składania Zamówienia w trybie określonym w ust. 1 pkt a - b powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
    Wiążąca Kupującego oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
    Przed złożeniem Zamówienia Kupujący dokonuje wyboru parametrów Towaru, w szczególności : ilość, rozmiar, kolor oraz sposobu płatności i odbioru/wysyłki.
   
Nadruki projektów na koszulki wykonanych w kretorze koszulek dostępnego na stronie www.aldrux.pl moga się róznić od tych widocznych w kreatorze pod względem  wielkości nadruku i rozmieszczenia na koszulce. Wynika to z rozmiarów koszulek, które są różne. Reklamacje nie będą uwzględniane jeżeli osoba zamawiająca nie poinformuje wykonawcy jakiej wielkości ma być nadruk w centymetrach oraz jaka ma być odległość od górnej i bocznej krawędzi koszulki.

    W celu realizacji Zamówienia, Kupujący wypełnia formularz elektroniczny i podaje w nim następujące Dane:

        adres e-mail,
        imię i nazwisko,
        adres,
        numer telefonu.

    Kupujący będący przedsiębiorcami zamiast imienia i nazwiska podają nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.
    Kupujący może zgłosić dodatkowe uwagi do składanego Zamówienia poprzez zamieszczenie ich w formularzu w rubryce „Uwagi”.
    Z chwilą kliknięcia ikony „Potwierdź” między stronami zawarta zostaje umowa kupna sprzedaży Towaru.
    Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail informację potwierdzającą jego dokonanie, zawierającą szczegóły Zamówienia.
    Kupujący składający Zamówienie w trybie określonym w ust. 1 pkt c poza danymi, o których mowa w ust. 5 – 6 powyżej podaje:

        ilość Towaru,
        rozmiar,
        kolor,
        sposób płatności,
        sposób odbioru/wysyłki.

    Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień złożonych mailowo, jeżeli nie zawierają wszystkich danych,
o których mowa w ust. 5-6 oraz ust. 10 powyżej.
    Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

    Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji. W zależności od ustawień monitora, którym posługuje się Kupujący, kolorystyka zdjęć Towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu może nieco różnić się od rzeczywistej.

    Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz Kosztów dostawy z takim zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem ich wejścia w życie.

    Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili złożenia Zamówienia, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.

    W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sklepu i niemożności zdobycia go na czas realizacji określony w Zamówieniu, Kupujący zostaje poinformowany o tym fakcie i przewidywanym terminie realizacji Zamówienia. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, Kupującemu przysługuje zwrot uiszczonej przez niego Ceny i Kosztów dostawy.


§ 5

Zamówienia specjalne

    Sklep prowadzi realizację Zamówień specjalnych, w szczególności dotyczących Towaru w większych ilościach lub Towaru o specjalnych właściwościach (np. nadruki).

    Zamówienia specjalne realizowane są w oparciu o indywidualne ustalenia z Kupującym, w szczególności dotyczące Ceny, sposobu dostawy, właściwości Towaru.

    Złożenie zamówienia specjalnego odbywa się jedynie drogą mailową (§ 4 ust. 1 pkt c).

    W przypadku Zamówień dotyczących Towaru o specjalnych właściwościach, Kupujący otrzymuje próbkę demo Towaru.
Całość Zamówienia realizowana jest po dokonaniu akceptacji demo przez Kupującego.

    Z chwilą akceptacji demo Klient zobowiązany jest do zapłaty należności za złożone Zamówienie.

    Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpienie od umowy na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

    Sprzedawca zastrzega sobie przyznawania Kupującym specjalnych warunków zakupu, w tym odraczania terminów płatności
oraz pomijania procedury wysyłania próbek demo, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 

§ 6

Konto

    Aby utworzyć Konto, należy dokonać Rejestracji.

    Rejestracja Kupującego jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, znajdującego się pod adresem: www.aldrux.pl

    Formularz elektroniczny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta.

    W formularzu rejestracyjnym Kupujący podaje adres e-mail oraz hasło.

    Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje na podany adres
    e-mail wiadomość, której dokonanie potwierdzenia skutkuje utworzeniem Konta.

    Kupujący może również utworzyć Konto podczas składania jednorazowego Zamówienia, poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka check – box oraz podanie w formularzu hasła.

    Hasło ma charakter poufny. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba, że posiadaczem Konta jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.

    Przed złożeniem pierwszego Zamówienia za pośrednictwem Konta, Kupujący podaje Dane umożliwiające jego realizację, tj. Dane o których mowa w § 4 ust. 5. Składanie kolejnych Zamówień nie wymaga podawania ponownie Danych, o których mowa w zdaniu poprzednim,
chyba, że Kupujący wybiera inny adres dostawy,niż podany wcześniej.


§ 7

Płatności oraz Dostawa

    Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.

    Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:

        gotówką przy odbiorze osobistym w biurze handlowym Sprzedawcy,
        kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic),
        ePrzelewem,
        przelewem.

    Biuro handlowe Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 2 a powyżej znajduje się w Oświęcimiu, przy ul. Solskiego 8

    Sprzedawca powiadomi Kupującego drogą e-mail lub telefonicznie o możliwości odebrania Zamówienia w biurze handlowym. Odbiór Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.

    W przypadku wyboru Płatności ePrzelewem lub kartą płatniczą, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.

    Na życzenie kupującego Sprzedawca wystawia faktury VAT.

    Faktura VAT dołączona zostaje do Zamówienia.

    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyznawania rabatów na dokonywanie w Sklepie Zamówienia. Rabaty przyznawane są Kupującym w zależności od ilości składanych przez nich Zamówień.

    Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

    O fakcie wysłania Towaru Kupujący zostaje powiadomiony drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, wraz z numerem nadania paczki.

    Podczas odbioru Towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Kupujący potwierdza poprzez złożenie własnoręcznego podpisu wobec pracownika Poczty Polskiej bądź Kuriera.

    W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad, Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji, o której mowa w § 8 niniejszego Regulaminu.

 

§ 8

Reklamacja:

Wszystkie produkty na stronie alldrux.pl wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta, według podanej specyfikacji (kolor koszulki, model, rozmiar, krój, w niektórych przypadkach również nadruk)
Prawo do reklamacji nie przysługuję, jeżeli produkt zgadza się z specyfikacją podaną w zamówieniu. Każdy produkt posiada tabele rozmiarów w cm.

Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(…)

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;Complaints

1. The Store is obliged to deliver goods that do not suffer from defects.

2. The customer may file complaints about matters relating to the goods sold.

3. In the case of Customers who are consumers, the right to lodge a complaint is due to them when the sold goods have a physical or legal defect (warranty). A physical defect consists in the incompatibility of the sold items (goods) with the contract.

4. A complaint may be filed:
- in the case of Customers who are Consumers - on dates and on terms specified in the provisions of art. 556-576 of the Civil Code - to the extent to which these provisions apply to the warranty when selling to Consumers;
- in the case of Customers who are not Consumers - within 2 days counting from the date of receipt of the goods within the scope of a quantitative complaint and within 14 days from the date of receipt of the goods - within the scope of quality complaints.

5. If the buyer is a consumer and a physical defect has been found within one year from the day of the sale of the item sold, it is presumed that the defect or its cause existed at the time of transferring the danger to the buyer.

6. In the case of a change of the product type on the product card from the default one to another, available from the selection list - e.g. from a blouse bag - the customer gets access to the preview of the article, which is the approximate visualization of the final product. This means that the size and placement of the print may change. The print on the selected product, other than the default, will be made in the optimal size in the context of the size of the article and placed centrally on it. The approximate visualization is an embodiment and does not reflect the final appearance of the product.

7. Complaints can be submitted electronically via the complaint form https://alldrux.pl/wyslij-zwrot or to the following address: koszulki@aldrux.pl or in writing should be sent to the following address: Alldrux.pl, ul. Obozowa 7A, 32-600 Oświęcim with the order number and reasons justifying it.

8. Complaints may be submitted using a specially prepared statement, which is located at: https://alldrux.pl/wyslij-zwrot. It is recommended to attach to the submitted complaint photos of goods subject to complaint, in order to speed up its recognition. In the event that it becomes necessary for the complaint to be properly considered, the Customer is obliged to send the defective product to the store's address. In relation to Customers who are Consumers and in the case of accepting a complaint for reasonable costs of delivering goods to the address of the store and the costs of delivering goods free of defects (in the event of an exchange of goods) bears the store.

9. The shop will consider the complaint as soon as possible - not exceeding in any case 14 days from its receipt. The Store will immediately inform the complaining party about the result via e-mail or a letter sent by post.

10. If the complaint is considered justified, the Customer is entitled to:
a) as regards Consumer Customers, the right to:
- demand to remove the defect;
- replacement of defective goods for items free of defects;
- submitting a statement about price reduction or withdrawal from the contract, unless the store immediately and without excessive inconvenience for the customer will replace the defective product with a product free of defects or remove the defect. This limitation does not apply if the item has already been replaced by the store or the shop did not satisfy the obligation to exchange the item for one free from defects or to remove the defect. Customer being a Consumer may instead of the removal of a defect proposed by the store demand replacement for a defect-free item or instead of replacing things, demand removal of the defect, unless bringing things to compliance with the contract in a manner chosen by the customer is impossible or would require excessive costs compared to the proposed method by the Service Provider. The customer who is a consumer can not withdraw from the contract if the defect is irrelevant. The exchange of goods may take place on a product of a different size or color, but it can not refer to a different type of goods.

b) for Customers who are not Consumers - the Customer may only request replacement of the good for defects or removal of any inconvenience. The Customer who is not a Consumer is not entitled to withdraw from the contract and request a refund.

&  9

Withdrawal from the contract of customers who are consumers

1. Within 14 days from the date of delivery of the ordered goods, the Customer who is a consumer has the right to withdraw from the contract without giving a reason by submitting an appropriate statement. In order to withdraw, the Customer may use the template available at: https://alldrux.pl/wyslij-zwrot

2. The right to withdraw from an agreement concluded outside the business premises or at a distance is not available to the consumer in relation to contracts in which the subject of the service is a non-prefabricated product, manufactured according to the consumer's specification or serving to satisfy his individual needs, thus the customer is not entitled to a refund in the event of order garments with their own imprint and personalized clothing (ie produced under customer's guidelines, e.g. with given name, date, name, etc.).

3. The deadline to withdraw from the contract expires after 14 days from the date on which the Customer who was a consumer came into possession of the item or in which a third party other than the carrier and indicated by the Customer who was a consumer came into possession of the item.

4. In order to exercise the right to withdraw from the contract, the store owner should be informed (Leszek Tatarczuk, operating under the name Alldrux.pl Leszek Tatarczuk, Solskiego 8, 32-600 Oświęcim, NIP 5491168791, REGON 120487182, address: Alldrux.pl, ul. Obozowa 7A, 32-600 Oświęcim, e-mail address: koszulki@aldrux.pl) by submitting an unambiguous statement (eg by traditional mail, fax or e-mail) about the decision to withdraw from the contract.

5. Statement of withdrawal from the contract The customer who is a consumer may submit on the form constituting an appendix to these Regulations, which, however, is not necessary.

6. The store provides for the possibility of completing a replacement order, at the discretion of the customer who is a consumer and according to the procedure for placing orders.

7. In order to keep the deadline to withdraw from the contract, please send information on the exercise of the Customer's right to withdraw from the contract before the deadline to withdraw from the contract.

8. In the event of withdrawal from this contract, the store shall return to the Customer being the consumer all payments received from the Customer being the consumer, including the costs of delivering the item (except for additional costs resulting from the customer's chosen method of delivery other than the cheapest usual delivery method offered by the store) , immediately, and in any case not later than 14 days from the date on which the Customer who was a consumer informed the store about the decision to exercise the right to withdraw from the contract. The reimbursement will be made using the same payment methods that were used by the Customer who was a consumer in the original transaction, unless the customer who is a consumer expressly agreed to another solution, in each case the customer who is a consumer will not incur any fees in connection with this reimbursement.

9. The store may withhold reimbursement until receipt of the goods or until proof of its return, depending on which event occurs first.

10. Goods should be sent back or handed to us at: Alldrux.pl, ul. Obozowa 7A, 32-600 Oświęcim, immediately, and in any case not later than 14 days from the date on which the customer who was a consumer informed the store about the withdrawal from the contract. The deadline is met if the customer who is a consumer sends back the goods before the deadline of 14 days. The shop bears the cost of returning the goods.

11. The Customer is liable for the decrease in the value of the Product as a result of using it in a way that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Product.


 

  § 10

Odpowiedzialność Sprzedawcy

    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

    Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym https://alldrux.pl/regulamin

    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. w celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Kupujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.

    Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
 

Alldrux Paweł Bryzek 
ul. Obozowa 7a 
32-600 Oświęcim 

NIP 5492335357 
REGON  122720470 


Nasze Konto: ING Bank Śląski 
Numer konta: 11 1050 1256 1000 0097 2343 9684